Címlap

Bejelentkezés


Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése


1. Pályázat célja és háttere

A mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.

2. Rendelkezésre álló forrás

Rendelkezésre álló forrás: 1 500 M Ft
További részletek

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint a 2009 évre.
Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
3. Támogatás mértéke és összege
3.1 Támogatás mértéke

Támogatás mértéke alapesetben: 50% .
További részletek

3.2 Támogatás összege

Támogatás összege minimum 1 000 E Ft és maximum 20 000 E Ft
4. Pályázat benyújtási határideje

A pályázat benyújtására 2009. november 23. és 2009. december 31. között van lehetőség.
5. Pályázók köre

* Kis- és középvállalkozások
* Mikro- és kisvállalkozások
* Szövetkezetek
* Egyéni vállalkozók

6. Támogatható tevékenységek

A 3.-5. pontokban szereplő tevékenységek csak az 1. vagy a 2. pontban foglaltakkal együtt támogathatóak. Azonban az 1. és 2. pontban felsorolt tevékenységek önállóan is támogathatóak.

Az 3. pont, a domain név regisztráció és webtárhely bérlés díja és a 4. pont a domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés kötelező tevékenység, amennyiben a pályázó, a vállalkozás cégcsoportja vagy a franchise-gazda nem rendelkezik még honlappal.

A 4. pontban szereplő tevékenység csak a 3. pontban foglaltakkal együtt támogatható.

A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek az alábbiak:

1. Technológiai fejlesztést eredményező beruházások, az alábbiak szerint:

* új eszköz beszerzése vagy
* olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a használt eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év).

2. Információs technológia-fejlesztés:

* hardver,
* szoftver (beleértve: alapszoftverek, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),

3. Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (kötelező, ha még nincs honlapja)

4. A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, ha még nincs honlapja, és domain regisztrációra is pályázik)

5. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása:

* ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
* ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
* EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele,
* ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
* AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
* ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
* Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása,
* MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása,
* ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
* ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
* ISO/IEC 20000 informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
* COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
* ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,
* TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
* ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
* TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
* MSZ EN ISO 3834-2: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények,
* MSZ EN ISO 3834-3: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények,
* MSZ EN ISO 3834-4: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények,
* MSZ EN 15038: 2006 Fordítási szolgáltatások. A szolgáltatások követelményei,
* MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Logisztika és szolgáltatás. Tömegközlekedés.

A szolgáltatás minőségének fogalmai, célja és mérése.
7. Elszámolható költségek

Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.

Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie.

1 Technológiai korszerűsítést eredményező, új, illetve 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év), egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök vételára (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka).

2 Információs technológia-fejlesztés esetén az alábbi költségek számolhatók el:

* Hardverekhez kapcsolódó tevékenységek, egyenként minimum nettó 15.000 Ft értékű eszközök költségei (Informatikai beszerzések esetén a számítógép konfiguráció egy tételnek számít. A konfigurációnak nem része a projektor és a fénymásoló).

A pályázati útmutató V. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható költségek körét meghatározó eszközlista. A pályázat keretében csak a listán feltüntetett Vámtarifa Szám (továbbiakban VTSZ) alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a számítógép konfiguráció részeit is, azzal, hogy a beszerzésre kerülő munkaállomások (teljes számítógép konfiguráció vagy laptop) darabszáma nem haladhatja meg a pályázat megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának időpontjában munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók számát.

* Szoftverek beszerzése

3 Domain név regisztráció és hozzátartozó webtárhely egyszeri díja (maximum 20.000 Ft értékben).

4 A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapfejlesztés költségei (maximum 300.000 forintig)

5 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának támogatása esetén az alábbi költségek számolhatók el maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig, de maximum 2,5 millió forintig:

* Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek),

* Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: előaudit, tanúsító audit, tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító szervezet árajánlata alapján,

6 Le nem vonható ÁFA.


GVOP