Címlap

Bejelentkezés


Újra élelmiszeripari pályázat - október 15-től


A tervek szerint október 15-én indul újra a "Mezőgazdasági termékek értéknövelése" c. pályázat, melynek célja, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával vagy új termékek, eljárások, technológiák bevezetésével növekedjen a mezőgazdasági üzem, illetve élelmiszeripari vállalkozás összteljesítménye és versenyképessége, továbbá javuljanak az élelmiszerbiztonsági és –higiéniai feltételek, csökkenjen a környezetterhelés.

Támogatási célterületek

1. célterület: a versenyképesség javítása, termékszerkezet átalakítása;
2. célterület: élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi feltételek javítása, az energiafelhasználás racionalizálása, továbbá üzemirányítás korszerűsítése;
3. célterület: vágópontok létrehozása és korszerűsítése.

Elszámolható költségek köre
Elszámolható költségnek minősül a gép- és technológia beszerzés, épület építése és felújítása, és a szoftverfejlesztés.

Pénzügyi feltételek
Az igénybe vehető támogatás legkisebb összege 8000 eurónak megfelelő forintösszeg, legmagasabb összege 1 600 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Az ügyfél által igénybe vehető támogatás együttes összege nem haladhatja meg a 3 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás mértéke 40-60 százalék.

Pályázók köre
Támogatásra jogosultak azok az egyéni vállalkozók, egyéni cégek, jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, amelyek KKV-nak vagy nagyvállalatnak minősülnek.


PÁLYÁZATI HÍREK